Amacala Abaqoqi

Leli qoqo alinalutho

Kubukwe kamuva