Amawashi wasendulo

Leli qoqo alinalutho

Kubukwe kamuva