Izingxenye zokufaka esikhundleni

Leli qoqo alinalutho

Kubukwe kamuva